Trung tâm chỉ huy

Ảnh: Mô hình trung tâm chỉ huy.

– Trung tâm chỉ huy nằm tại trụ sở công an các phường, giám sát tất cả các thiết bị, người sử dụng trong địa bàn quản lý. Nhận cảnh báo từ thiết bị, người sử dung phần mềm điện thoại. Trung tâm biết được chính xác thông tin vị trí phát ra cảnh báo thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS, hệ thống camera và thiết bị đầu cuối. Từ đó người quản lý phần mềm sẽ quan sát, phân tích để đưa ra hướng giải quyết.

– Khi xác nhận có sự cố xảy ra, công an phường sẽ xuống vị trí phát ra cảnh báo để giải quyết, xử lý vấn đề.